מפת עכו

s_akko_map
לקוח | Jerusalem Post
תאריך | פברואר 2016
akko_map2016_final
עוד