בול מטה יהודה

squares_judah_stamp
לקוח | דואר ישראל
תאריך | 2013
הצעה למכרז
עוד